Druhé zasadnutie pracovnej skupiny projektu ClusterCOOP

Bilancia desaťmesačných výsledkov projektu, posúdenie SWOT analýzy podmienok rozvoja klastrov v zúčastnených krajinách a metodika analýzy vznikajúcich priemyselných odvetví – to boli témy pracovného stretnutia medzinárodného tímu projektu ClusterCOOP, ktoré sa uskutočnilo 16. – 17. februára 2012 v slovinskej Ljublane.

IMG_1670.jpgIMG_1639.jpgIMG_1647.jpg

Ďalším nemenej dôležitým bodom programu bolo pripravované podujatie Matchmaking Roadshow, ktoré sa bude konať 6. – 7. marca 2012 v Bratislave. Budú sa na ňom prezentovať klastre zo Slovenska a zo zahraničia s cieľom nadviazať nové kontakty a spoluprácu.

 

Projekt ClusterCOOP si kladie za cieľ zlepšiť rámcové podmienky pre efektívnu spoluprácu klastrov v regióne strednej Európy. Výstupmi majú byť tiež: pomoc pre vznikajúce priemyselné odvetvia, realizácia spoločných projektov výskumu a vývoja v strednej Európe prostredníctvom spolupráce kalstrov na medzinárodnej úrovni, podpora vzájomnej výmeny informácií a poskytnutie spoločnej vedomostnej základne pre klastre za účelom ich spájania do sieť.

 

Do projektu financovaného z Európskej banky pre obnovu a rozvoj je v súčasnosti zapojených 9 partnerov zo 6 krajín: Českej republiky, Maďarska, Talianska, Poľska, Slovenska a Slovinska.

 

Podrobnejšie informácie o projekte ClusterCOOP

Monitoring_energetickych_velicin_izakovic.pps